בראשית.jpg

מכון ורוממנו

מורכב כיום משבעה רבנים החוקרים את מעמקי לשון הקודש כדי לגלות את החוכמה והשיעורים הנסתרים הטמונים בה.

אנשי הצוות שלנו הוציאו לאור ספרים על שפת הקודש מהמבט של חכמינו ז"ל ועל הקשרים המורכבים בין מילים הנובעות משורשיו.

בתהליך: אנציקלופדיה של שורשי לשון הקודש המתבסס על ספרי השורשים של הראשונים (רד"ק וכו') של האחרונים (רש"ר הירש וכו'). כל מילה בתנ"ך נחקרת ומוסברת ללא יוצא מן הכלל.

המחברים שלנו

יהושוע שטיינברג

"מייסד "ורוממנו 

 
ורוממנו היא ארגון מוכר לצורך מס 

צור קשר

רחוב הרב בלוך 38 קריית יערים טלז-סטון

bibilcalhebrewetymology@gmail.com

©2020 by Biblical Hebrew Etymology. created by Yosef Chaim Kahn 0548456486